» » Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран “Галын Аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай” сургалтыг зохион байгууллаа.
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар