Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

   

  ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01 Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн ­Цэнд ­ РД.....................

  Харилцах утас : ­......... / гэр /, ........................ / гар утас /

  Хариуцагч: Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 9 дүгээр

  байрны ....ийн ..... тоотод суух, регистрийн дугаар: ТИ...................... Монгол овгийн Баатарын Бат

  Харилцах утас : .............. /­ гэр /, .................. / гар утас /

  Нэхэмжлэлийн шаардлага: Баатарын Батад зээлүүлсэн 1000000 төгрөг, түүний хүү 360000 төгрөг нийт 1360000 төгрөг гаргуулах

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие Д.Цэнд нь Б.Бат болон түүний эхнэр Д.Должин нартай зээлийн гэрээ бичгээр хийж нотариатаар гэрчлүүлэн 1000000 төгрөгийг сарын 2 хувийн хүүтэйгээр 1 жилийн хугацаатай 2001 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр Б.Бат-д зээлдүүлсэн юм. Б.Батаас гэрээнийхээ үүргийг биелүүлэхийг удаа дараа шаардсан боловч элдэв шалтаг, зовлон ярьж үүргээ биелүүлэхгүй байгаа тул хариуцагч Б.Батаас үндсэн зээл 1000000 төгрөг түүний хүү 360000 төгрөг бүгд 1360000 төгрөгийг гаргуулж өгнө үү./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

  Нэхэмжлэлдээ:

   

  1.Б.Баттай хийсэн зээлийн гэрээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/

  2.Гэрээний биелэлтийг шаардаж байсан баримт 2 ш

  3.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1ш /шаардаж байгаа мөнгөн дүнгээс тэмдэгтийн хураамж бодуулах/

  4.Хариуцагчид гардуулах нэхэмжлэлийн хувь

  5.Иргэний үнэмлэхнийхуулбар /нотариат/зэргийг хавсаргав./Албан байгууллага бол байгууллагын үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулж хавсаргана./

  6. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

   

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэнд/

   

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд ....... төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

  ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛАХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01 Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэндмаа РД.....................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

  Хариуцагч: Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 9 дүгээр байрны ....ийн ..... тоотод суух, Иргэний үнэмлэх : ДА .................., регистрийн дугаар: ТИ...................... Монгол овгийн Баатарын Бат

  Харилцах утас : .............. / гэр /, .................. / гар утас /

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:Баатарын Батаас гэрлэлтээ цуцлуулах, насанд хүрээгүй 3 хүүхдээ өөрийн асрамжинд авах, 3 хүүхэддээ тэтгэлэг тогтоолгох

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие нь нөхөр Б.Доржтой 1990 онд танилцаж, гэр бүл болсон. Бидний хамтын амьдралын хугацаанд 1992-07-24-нд хүү Д.Батгэрэл, 1996-11-24-нд охин Д.Батцэцэг, 1999-05-14-нд хүү Д.Батболд нар төрсөн. Хамтын амьдралын эхний жилүүдэд бусдын адил сайхан л амьдарч байсан. Сүүлийн жилүүдэд нөхөр маань байнга архи ууж, архи уусан үед агсан согтуу тавьж, зоддог болсон. Миний хувьд 3 хүүхдээ бодож өнөөдрийг хүртэл амьдарч ирсэн. Одоо үүнээс хойш энэ хүнтэй хамт амьдарч чадахгүй. Иймээс гэрлэлтээ цуцлуулна, насанд хүрээгүй 3 хүүхдээ өөрийн асрамжинд авна. 3 хүүхэддээ тэтгэлэг тогтоолгоно. Бидний хооронд эд хөрөнгийн маргаан байхгүй. /дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

  Нэхэмжлэлдээ:

  1. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар орсон байх

  1. Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар 1ш /нотариатаар баталгаажуулна/

  2. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар тус бүр 1ш /нотариатаар баталгаажуулна/

  3. Багийн Засаг даргын ам бүлийн тодорхойлолт 1 ш

  4.Хариуцагчид гардуулах нэхэмжлэлийн хувь зэргийг хавсаргав.

  5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1ш

  6.Иргэний үнэмлэхнийхуулбар /нотариаттай/ зэргийгхавсаргав.

  7. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

   

  Нэхэмжлэл гаргасан:.........................../Дашийн Цэндмаа/

   

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

  АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ ТОГТООЛГОХ

  ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд хүсэлт гаргах нь:

   

  2016.01.01 Дархан-Сум

  Хүсэлт гаргагч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн....­..тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэндсүрэн РД:ТЕ68012375 Утас.................

  Хүсэлтийн шаардлага: ‘’Наран” их дэлгүүрт 1990 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 1995 оны 6 сарын 01-ний өдөр хүртэл ажилласан 5жил 5 сарын хугацааг сэргээн тогтоолгох

  Хүсэлтийн үндэслэл:Mинийбие 1990 оны 01 дүгээрсарын 01-ний өдрөөсАжүйлдвэрийнбараахудалдаанынэгдэлийнхаръяаХүүхдийнбарааныихдэлгүүртхудалдагчааражилласан. 1995 ондманайхүүхдийнихдэлгүүрийг "Нарантрейд” ХХК-ийнхаръяа "Наран” ихдэлгүүрболгожнэрийгньөөрчилсөн. Хөдөлмөрийндэвтэртажилдорсон, гарсантушаалбичигдээгүй.АжүйлдвэрийнбараахудалдаанынэгдлийнхаръяаХүүхдийнбарааныихдэлгүүртажиллажбайсанталаарбаримтыгшүүлгэжүзэхэдогтгарчирэхгүйбайна.Одоотэтгэвэртгарахболсончиньажилласанжилхүрэхгүйдхүрээдбайна.Нададөгөхөөрямар ч баримтбайхгүй, эндтэндшүүлгэжүзэхэдбаримтолдохгүйбайна.

  Иймднамайг 1990 оны 01 дүгээрсарын 01-ний өдрөөс 1995 оны 12 дугаарсарын 31-ний өдрийгхүртэлАжүйлдвэрийннэрийнбараанынэгдлийнхаръяаХүүхдийнбарааныихдэлгүүртажиллажбайсныгтогтоожөгнөүү.Иймд архивын лавлагаа, баярын бичиг, сайшаалын үнэмлэх зэргийг үндэслэн, тухайн үед үйлдвэрийн мастер байсан одоо Дархан сумын 5-р баг, 20-7-20 тоотод суух Д.Данзан, /утас/ үйлдвэрийн чанар шалгагчаар ажиллаж байсан одоо дархан сум 9-р баг, 4-3-20 тоотод суух Х.Халзан /утас/ нарыг гэрчээр асууж миний "Наран трейд” ХХК-д ажиллаж байсан 5 жил, 5 сарын хугацааг сэргээн тогтоож өгнө үү./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

  Хүсэлтдээ:

  1. Архивын лавлагаа /орсон гарсан тушаал болон байхгүй гэсэн тодорхойлолт/

  2. Баярын бичиг, сайшаалын үнэмлэх, гэрэл зураг тус бүр 1 ш

  3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1 ш

  4. Хөдөлмөрийн дэвтэр байгаа бол /тухайн жилтэй холбоотой хэсгүүдийг хуулбарлаж нотариатаар батлуулах/

  5. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариаттай/ зэргийг хавсаргав.

  6.Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

   

  Хүсэлт гаргасан:.........................../Дашийн Цэндсүрэн/

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

   

  ХАМТЫН АМЬДРАЛТАЙ БАЙСНЫГ ТОГТООЛГОХ

  ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд хүсэлт гаргах нь:

   

  2016.01.01 Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэндмаа РД.............................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:Баатарын Баттай хамтын амьдралтай байсныг болон охин Ц.Намууны төрсөн эцэг нь Б.Батыг мөн гэдгийг тогтоолгох

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие 1995 онд талийгаач нөхөр Б.Баттай танилцаж, хамтран амьдарч эхэлсэн. Хамтын амьдралын хугацаанд 1999-11-15-нд охин Ц.Намуун төрсөн. Бид албан ёсны гэрлэлтийн баталгаа байхгүй бөгөөд гэрлэлтээ батлуулаагүй байсан. Бид өөрийн гэсэн орон байргүй байсан учир хоёр биенийхээ эцэг эхийнд хамтдаа амьдарч байсан. Гэтэл 2007-08-15-нд нөхөр маань өвчний улмаас нас барсан учир талийгаачийн төрсөн ах одоо Дархан сум 5-р баг, 20-7-20 тоотод суух Б.Болд болон түүний эхнэр Ц.Цэцгээ нарыг гэрчээр асууж биднийг хамтын амьдралтай байсныг болон 1999-11-15-нд төрсөн охин Намууны төрсөн эцэг нь Б.Бат гэдгийг сэргээн тогтоож өгнө үү./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

  Нэхэмжлэлдээ:

  1.Талийгаач нөхрийн нас барсны гэрчилгээний хуулбар 1 ш /нотариат/

  2.Багийн засаг даргын ам бүлийн тодорхойлолт 1 ш

  3.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар 1 ш /нотариат/

  4.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1 ш

  5.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариаттай/ зэргийг хавсаргав.

  6. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэндмаа/

  Төрийн сангийн190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

  ХАРИУЦАГЧИЙГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛУУЛАХ

  ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

   

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд хүсэлт гаргах нь:

   

  2016.01.01 Дархан-Сум

   

  Нэхэмжлэгч: Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн ЦэндРД...........................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:Д.Тулгыг эрэн сурвалжлуулж, оршин суугаа хаягыг нь тогтоолгох

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие Д.Тулгатай 2004-02-15-нд зээлийн гэрээ байгуулж, 10.0 сая төгрөгийг сарын 5 хувийн хүүтэй, 3 сарын хугацаатай зээлдүүлсэн юм. Д.Тулга нь тухайн үед Дархан сумын 7-р баг Майхантын 5-4 тоотод оршин сууж, түүхий эдийн зах дээр арьс ширний ченж хийдэг байсан. Зээлийн гэрээ байгуулж мөнгөө зээлж авснаас хойш 2 сар хүүгээ төлөөд тэрнээс хойш огт мөнгө төлөөгүй. Эхэндээ 2 хоногийн дараа, 3 хоногийн дараа гээд л яваад байдаг байсан. Одоо хаана оршин сууж байгаа нь мэдэгдэхгүй байгаа учир Д.Тулгыг эрэн сурвалжилж оршин суугаа хаягыг нь тогтоож өгнө үү. Д.Тулгын эхнэр Орхон трейд ХХК-нд ажилладаг байсан. Төрсөн эгч нь 15-р сургуульд багш хийдэг. Утас нь 99000000 гэсэн утастай. Иймд миний хүсэлтийг хангаж өгнө үү. /дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

  Нэхэмжлэлдээ

  1.Зээлийн гэрээ 1 ш /нотариатаар баталгаажуулна/

  2.Д.Тулгын гэрэл зургийн хуулбар 1 ш

  3.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт зэргийг хавсаргав.

  4.Нэхэмжлэгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулна/

  5. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

   

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэнд/

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

  ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ ГАРГУУЛАХ

  ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01 Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэндмаа РД......................................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

  Хариуцагч: Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 9 дүгээр байрны ....ийн ..... тоотод суух, Иргэний үнэмлэх : ДА .................., регистрийн дугаар: ТИ...................... Монгол овгийн Баатарын Бат

  Харилцах утас : .............. / гэр /, .................. / гар утас /

   

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:Ц.Мандахын төрсөн эцэг нь Б.Бат мөн болохыг тогтоолгох, Б.Батаас хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие 1999 онд Б.Доржтой танилцаж, гэр бүлийн харьцаатай байсан. Бидний дундаас 2001-02-02-нд хүү Ц.Мандах төрсөн. Б.Батын иргэний үнэмлэх зөрчилтэй байсан учир бид гэрлэлтийн баталгаагүй, өөрийн гэсэн орон байргүй эцэг эхийндээ амьдарч байсан. Тэрээр хүүгээ 1 нас хүрсэний дараагаас биднийг эргэж тойрох нь эрс багассан. Одоо хүү маань 6 настай. Би өөрийн гэсэн ажил төрөлгүй, хүү маань одоо сургуульд орох болсон учир 2001-02-02-нд төрсөн хүү Ц.Мандахын төрсөн эцэг нь Б.Бат мөн болохыг тогтоож, Б.Батаас хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулж өгнө үү./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

  Нэхэмжлэлдээ :

  1. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар 1 ш /нотариат/

  2. Багийн Засаг даргын ам бүлийн тодорхойлолт 1 ш

  3. Хүүхэд эрүүл бойжиж байгаа гэсэн эмчийн тодорхойлолт 1 ш

  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат/1 ш

  5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1 ш /хүүхэд эцгээрээ овоглодог бол Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөхгүй/

  6. Хариуцагчид гардуулах нэхэмжлэлийн хувь зэргийг хавсаргав.

  7. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэндмаа/

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

  ТӨРСӨН ОН ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ

  НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01 Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэнд РД............................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

   

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:1959 онд төрсөн гэдгийг тогтоолгох

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие 1959 онд Төв аймгийн Сүмбэр суманд төрсөн. Намайг 1959 онд төрсөн гэдгийг миний ах Б.Болд болон Д.Бат нар гэрчилдэг юм. Тухайн үед би хотод ахындаа амьдарч байхад ах маань миний паспортыг авахдаа торгуулна гэж айгаад 2 нас дарж авсан гэж ярьдаг юм. Миний иргэний үнэмлэхэн дээр миний төрсөн оныг 1961 он, төрсний гэрчилгээ болон ИБМУТ-ийн төрсний лавлагаанд 1959 онд төрсөн гэж бичсэн байгаа. Бичиг баримтын зөрүүтэйгээс болж миний эрх ашиг зөрчигдөж байгаа учир 1959 онд төрсөн гэдгийг миний ах одоо Дархан сум 5-р баг, 20-7-20 тоотод суух Д.Болд, Дархан сум 9-р баг, 4-5-9 тоотод суух Д.Бат нарыг гэрчээр асууж мөн төрсний лавлагаа зэргийг үндэслэн намайг 1959 онд төрсөн гэдгийг тогтоож өгнө үү. /дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

  Нэхэмжлэлдээ:

   

  1.ИБМУТ-ийн лавлагаа-/Иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төвийн лавлагаа/-1 ш

  2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1ш

  3.Иргэний үнэмлэхний нотариатаар батлуулсан хуулбар зэргийг хавсаргав.

  4. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэнд/

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

   

  ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАС ГАРГУУЛАХ ХҮСЭЛТИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд хүсэлт гаргах нь:

  2016.01.01Дархан-Сум

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатнышүүхийн 2015 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 800 дугаар шийдвэрээр /захирамж, тогтоол/ миний бие Д.Цэндэд хариуцагч Б.Батаас 1000000 төгрөг гаргуулан олгох тухай шийдвэрлэсэн боловч хариуцагч Б.Бат нь одоо болтол төлбөрөө төлөхгүй, элдэв шалтаг, зовлон ярьж шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байх тул 2007.08.10-ны өдрийн 800 дугаартай шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх захирамж гаргаж өгнө үү./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

   

  Хүсэлт гаргасан: Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар

  байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн

  Дашийн Цэнд

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........... / гар утас /

   

   

   

  Хүсэлт гаргасан:................................ /Дашийн Цэнд/

   

   

   

   

  БАРИМТ БИЧГИЙН ЭЗЭМШИГЧЭЭР ТОГТООЛГОХ

  ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэнд РД........................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

  Нэхэмжлэлийн шаардлага: Доржийн Цэнд гэж бичигдсэн Алдарт эхийн одонгийн үнэмлэхний эзэмшигчээр тогтоолгох

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие 1959 онд Төв аймгийн Сүмбэр суманд төрсөн….. Миний алдарт эхийн одознгийн үнэмлэхэн дээр миний овгийг Доржийн Цэнд гэж буруу бичсэн байсан, ИБМУТ-ийн лавлагаанд мөн адил Доржийн Цэнд гэж буруу бичигдсэн байна. Миний иргэний үнэмлэх болон олон хүүхэдтэй эхийн тэтгэврийн дэвтэрт Дашийн Цэнд гэж бичсэн байгаа тухайн үеийн хариуцлагагүй хүмүүсийн буруу бичсэн алдаанаас болж миний эрх ашиг зөрчигдөж байгаа учир иргэний үнэмлэх, олон хүүхэдтэй эхийн тэтгэврийн дэвтэр зэргийг үндэслэн Доржийн Цэнд гэж бичигдсэн алдарт эхийн одонгийн үнэмлэхний эзэмшигч нь Дашийн Цэнд намайг мөн гэдгийг тогтоож өгнө үү. /дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

  Нэхэмжлэлдээ:

   

  1.ИБМУТ-ийн лавлагаа 1 ш /Иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төвийн лавлагаа/

  2.Алдарт эхийн одонгийн үнэмлэхний хуулбар 1ш /нотариат/

  3.Олон хүүхэдтэй эхийн тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар 1ш /нотариат/

  5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1ш

  6.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариаттай/

  7.Бусад нотлох баримтуудыг хавсаргах /нотариат/зэргийг хавсаргав.

  8. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэнд/

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

  ХҮҮХЭД ҮРЧИЛСНИЙГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦУУЛАХ

  ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэнд РД....................................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

   

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:Хүүхэд үрчилснийг хүчингүйд тооцуулах

   

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие нь 2005 оны 06 сарын 01-нд хүү Батыг төрүүлсэн тухайн үед би ОХУлсад суралцахаар явах гэж байсан тул өөрийн эцэг Дашд хүү Батыг үрчлүүлэн үлдээсэн юм. Одоо би сургуулиа төгсөөд ирсэн бөгөөд хүүгээ өөрийн асрамжинд авах хүсэлтэй байна. Миний эцэг одоо 65 настай ба хуулиар 60 наснаас дээш хүнд хүүхэд үрчлүүлэх нь хориотой байдаг юм байна иймд үрчлэлтийг хүчингүйд тооцож өгнө үү./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

  Нэхэмжлэлдээ:

   

  1.Дашийн иргэний үнэмлэхний хуулбар 1 ш /нотариат/

  2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1ш

  3.Үрчлэлтийн гэрчилгээний хуулбар 1 ш /нотариат/

  4.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар 1ш /нотариат/

  5.Өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар зэргийг хавсаргав./нотариат/

  6. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

   

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэнд/

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

  СУРАГГҮЙ АЛГА БОЛСОНД ТООЦУУЛАХ

  ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэнд РД........................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

   

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:Батын Доржийг сураггүй алга болсонд тооцуулах

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие нь нөхөр Б.Доржтой 1999 онд танилцаж, гэр бүл болсон. Бид 2003 оныг хүртэл хамт амьдарч байсан ба нөхөр маань 2003 оны 2 дугаар сард ОХУлс руу хувийн ажлаар яваад эргэж ирээгүй одоо хаана байгаа нь мэдэгдэхгүй сураг чимээгүй алга болсон 2003 онд нөхрийгөө алга болсон талаар Цагдаагийн байгууллагад хандаж эрж хайсан боловч өнөөдрийг хүртэл хэл сураг гарсангүй энэ талаар нөхрийн маань эцэг, эх ч мэдэж байгаа иймд сураггүй алга болсонд тооцож өгнө үү. /дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

  Нэхэмжлэлдээ:

   

  1. Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт 1 ш

  2.Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар 1ш /нотариат/

  3.Б.Доржийн иргэний үнэмлэхний хуулбар 1ш /нотариат/

  4.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1ш

  5.Өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар зэргийг хавсаргав. /нотариат/

  6. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

   

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэнд/

   

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

   

   

  ИРГЭНИЙГ ЭРХ ЗҮЙН ЧАДАМЖГҮЙД ТООЦУУЛАХ

  ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал РД...............................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

   

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:Батын Доржийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Шарын гол сумын ИТХ-аас Монгол Улсын Их хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 6.5, Иргэний хуулийн 18.2, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 141-143 дугаар зүйлд зааснаар Шарын гол сумын Хайрхан багийн иргэн Бат овогтой Доржийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцсон шийдвэр гаргаж өгнө үү./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

  Нэхэмжлэлдээ:

   

  1.Багийн засаг даргын тодорхойлолт 1 хуудас

  2.Улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлүүлэх тухай хүсэлт 1 хуудас

  3.Сумын ИТХ-ыг төлөөлж оролцох төлөөлөгчийг томилсон итгэмжлэл 1 хуудас

  4.Шинжээч томилуулах тухай хүсэлт 1 хуудас зэргийг хавсаргав.

  5. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

   

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэнд/

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

  ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧААР ТОГТООЛГОХ

  ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархан сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэндмаа РД................................

  Харилцах утас : ......... / гэр /, ........................ / гар утас /

  Нэхэмжлэлийн шаардлага:Өв залгамжлагчаар тогтоолгох

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Миний бие талийгаач эцэг Б.Батын төрсөн ганц охин нь юм. Миний эцэг 2010 оны 10 сарын 30-ны өдөр авто машины ослоор нас барсан. Талийгаач маань ХААН банкинд 5055000000 дугаартай дансыг эзэмшдэг байсан ба уг дансан дахь мөнгөө өв залгамжлалаар хэнд ч өвлүүлээгүй. Тиймээс хууль ёсны өв залгамжлагч болохыг тогтоож өгнө үү./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

   

  Нэхэмжлэлдээ:

  1.Нас барсны гэрчилгээний хуулбар 1 ш /нотариат/

  2.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар 1 ш /нотариат/

  3.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн банкны баримт 1 ш

  4.Иргэний үнэмлэхний хуулбар зэргийг хавсаргав. /нотариат/

  5. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур өрхийн бүртгэлд байдаг болтэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө. /Нийгмийн халамжаас тодорхойлолт болон судалгааг хавсаргах/

  Нэхэмжлэл гаргасан:................................ /Дашийн Цэндмаа/

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 70200 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/

   

   

   

   

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн

  эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь:

   

   

   

  ... он ... сар ... өдөр Дархан сум

  1. Өргөдөл гаргагч:

  ................... аймаг/нийслэл .......................... сум дүүрэг ................ баг/хороо ........... хороолол .....

  байр/гудамж, .... тоотод оршин суух ................ регистерийн дугаартай /ургийн овог/ .................. /эцэг, эхийн нэр/ ...................... /өөрийн нэр/ .......................... харилцах утасны дугаар .................. хуулийн этгээд бол түүний нэр .....................................

   

  2. Эвлэрэлд урьж байгаа тал:

  ................... аймаг/нийслэл .......................... сум дүүрэг ................ баг/хороо ........... хороолол ..... байр/гудамж, .... тоотод оршин суух ................ регистерийн дугаартай /ургийн овог/ .................. /эцэг, эхийн нэр/ ...................... /өөрийн нэр/ .......................... харилцах утасны дугаар .................. хуулийн этгээд бол түүний нэр .....................................

   

  Маргааны агуулга:

   

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

  Өргөдөлд хавсаргах баримт:

  1. ...............................................................................

  2. ...............................................................................

  3. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

  Бүгд ... хуудас баримт хавсаргав.

   

   

  Өргөдөл гаргагч: .............................................. / /

   

   

   

   

  Төрийн сангийн 190.000.941 дансанд 30.000 төгрөг /банк хамаарахгүй тушаах/


  ДАРХАН-УУЛ ,СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ

  ШАТНЫ ШҮҮХЭД ГОМДОЛ ГАРГАХ НЬ:

  2016.01.15Дархан-Сум

  Хариуцагч:Дархансум 4-р баг, 22 дугаархороолол 9 дүгээр

  байрны ....ийн ..... тоотодсуух, регистрийндугаар: ТИ...................... МонголовгийнБаатарынБат

  Харилцахутас : .............. / гэр /, .................. / гарутас /

  Сум дундын иргэний хэргийн шүүхийн

  2015 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 50 дугаартай шийдвэрийг хянуулах тухай

   

  Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 50 дугаартай шийдвэрийг эс зөвшөөрч дараах үндэслэлээр давж заалдах гомдол гаргаж байна.

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  Иймд анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хуулийг буруу тайлбарлаж хэрэглэсэн гэсэн үндэслэлээр бүхэлд нь хүчингүй болгож өгнө үү.

  Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд Болд овогтой Бат би өөрийн биеэр оролцох болно./дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

   

   

  Гомдол гаргасан................................./Болдын Бат/

  Улсын тэмдэгтийн хураамж Төрийн сангийн 19.0000.941 дансанд

  /Банк хамаарахгүй тушаах /


  АЖИЛД ЭРГҮҮЛЭН ТОГТООЛГОХ

  АЖИЛГҮЙ БАЙСАН ХУГАЦААНЫ

  ЦАЛИН ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ

  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний

  хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

   

  2016.01.01Дархан-Сум

  Нэхэмжлэгч:Дархансум 4-р баг, 22 дугаархороолол 8 дугаарбайрны......ийн......тоотодсуух, БоржигоновгийнДашийнЦэндмааРД......................................

  Харилцахутас : ......... / гэр /, ........................ / гарутас /

  Хариуцагч:Дархансум 4-р баг, 22 дугаархороолол"Наран косметикс” ХХК Утас 99111125

  Нэхэмжлэлийншаардлага:2015 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 23/125 тоот тушаалыг хүчингүйд тооцуулж ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай /ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах, Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын бичилтыг нөхөн бичүүлэх.../

  Нэхэмжлэлийн үндэслэл:Минийбие 1999 ондМонгол Улсын их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгсөж улмаар "Наран косметикс” ХХК Хуулийн зөвлөхөөр ажилд орсон. Ажилд орсон жилээсээ хамт олонтойгоо сайхан ажиллаж байсан, цалингаа ч тогтмол авдаг. Ажил мэргэжлээрээ тасралтгүй сайн ажилладаг ажилчдын нэг байсан. Гэтэл нэг өдөр ажилчдын хурал болсон. Хурал дээр байгууллагын дарга намайг ажиллаас халсан тушаал гаргасан байсан. Би ажилаас халсан тушаалыг үндэслэлгүй гэж үзэж байна. Иймд шүүхэд хандаж байна. 2015 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 23/125 тоот тушаалыг хүчингүй болгож ажилд эргүүлэн тогтоож өгнө үү. /дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/

  Нэхэмжлэлдээ :

  1. Хөдөлмөрийн гэрээ /нотариатаар баталгаажуулах/

  2. Ажиллаас халсан тушаал /эх хувиараа эсвэл нотариатаар батлуулсан хуулбар/

  3. Иргэнийүнэмлэхнийхуулбар 1 ш /нотариатаар баталгаажуулах/

  4.Бусад нотлох баримтууд

  4. Хариуцагчидгардуулахнэхэмжлэлийнхувьзэргийгхавсаргав.

   

  Нэхэмжлэлгаргасан:................................ /ДашийнЦэндмаа/

   

  Нэхэмжлэлд хавсаргах материал:

  *Хүсэлт гаргагчийн өөрийнхөн гарын үсэгтэй хүсэлт байна.

  *Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /төлөх чадваргүй хүн байвал- тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлүүлэх тухай хүсэлтээ Багийн засаг даргын нэн ядуу айл өрхийн бүртгэлтэй гэх тодорхойлолтоо судалгаатайгаа хавсаргах/

  *Хөдөлмөрийн дэвтэр эх хувиараа эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар

  *Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувиараа эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар

  *Тушаалууд: ажилд авч байсан, ажлаас чөлөөлж байсан, ажилд шилжүүлж байсан, комиссын бүрэлдэхүүнд оруулж байсан, шагнасан ба арга хэмжээ авч байсан, ажлын цагийн бүртгэл, цалин хөлс авч байсан /цалингийн цэс/, тэтгэвэр тэтгэмжинд хамрагдаж байсан гэх мэт.

  *Байгууллага түүний дэргэдэх олон нийтийн байгууллагын удирдлагын цомхолттой тэдгээрт гаргаж байсан өргөдөл, тэдгээрийн байгууллагын гишүүдийн хурлын ирцийн бүртгэл, олгосон тэтгэмж,

  *Тусламж, хамт олны хурлын тэмдэглэл,

  *Татвар хураалгасан баримт

  *Ажил байдлын тодорхойлолт

  *Байгууллага ба ажил олгогчид байгаа хувийн хэргийн материал,

  *Иргэний баримт бичигт тусгагдсан байдал: хүн амын тооллого, хорооны бүртгэл, иргэний эрүүл мэндийн эмнэлэгийн карт,

  *Тухайн иргэний ажиллаж байсан ажлын газрыг заан хэвлэлд нийтэлсэн мэдээ, сонин хэвлэлд гарсан гэрэл зураг

  *Ажлын хамт олонтойгоо авхуулсан гэрэл зураг

  *Эрүү, иргэн, аж ахуйн хэрэгт шүүгдэгч, хохирогч, гэрчээр оролцож гаргасан мэдүүлэг, тайлбар, тодорхойлолт,

  *Хамт ажиллаж байсан 2-оос дээш хүний гэрчийн мэдүүлэг

  *Бусад материалд: Мандат, урилга, баярын бичиг, сайшаалын үнэмлэх, хүндэт дэвтэрт бичигдэж самбарт зургаа тавиулсан тухай гэрчилгээ, байгууллага, иргэдтэй хийсэн хэлцэл, гэрээ гэх мэт бусад баримт байж болно.