» » Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын хэсэг Дархан-Уул аймагт ажиллалаа.