» » Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.


  Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.
  2015 оны 01 сарын 17-ны өдөр нийт шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад Дархан-Уул аймгийн Соёмбо дээд сургуулийн захирал, манлайллын үндэсний мастер сургагч багш Г.Бямбажав, сэтгэл судлаач, багш Б.Энхтал нартай хамтран “21 дүгээр зууны хөгжлийн чиг хандлага, хувь хүний хөгжлийн манлайлал”, “бие хүний болон харилцааны сэтгэл зүй” гэсэн сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.
  Сургалт нийт 4 цаг үргэлжилсэн бөгөөд сургалтын үеэр сэтгэлзүйн дасгал ажиллан, харилцан ярилцлага өрнүүлж, сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

  Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.
  Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.
  Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.
  Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.
  Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.
  Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн тамгын газар нь 2015 оны ажлаа тус шүүхүүдийн шүүгч, ажилтнуудад хийх оюуны хөрөнгө оруулалтаар эхэллээ.


  1. ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХЭД ГОМДОЛ ГАРГАХ НЬ:
  2. ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР
  3. Номын сан
  4. 2014 Төсвийн мэдээлэл