» » Дотоодын сургалт зохион байгууллаа
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  Дотоодын сургалт зохион байгууллаа


  Дотоодын сургалт зохион байгууллаа

        Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу албан хаагчдаа чадавхижуулах зорилгоор ээлжит дотоодын сургалтыг зохион байгууллаа.

        Энэ удаагийн сургалтаар шүүхийн мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Э.Дарханбаяр "Компъютерийн аюулгүй ажиллагаа болон интернетийн зохистой хэрэглээ”, архив-бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Баярсүрэн "Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдвээр тус тус мэдээлэл хийж, зөвлөгөө, зааварчилгаа өглөө.  1. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  2. Ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа.
  3. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  4. Дотоодын сургалт явуулав.
  5. Сургалт зохион байгууллаа.