» » Дархан - Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхийн нийт захиргааны ажилтнуудад ёс зүй, харилцаа хандлагын талаар сургалт зохион байгууллаа.
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар