» » Шүүхийн тамгын газар 2016 оны бүтэн жилийн тайлангаа хэлэлцүүлэв.
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  Шүүхийн тамгын газар 2016 оны бүтэн жилийн тайлангаа хэлэлцүүлэв.


  "Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.4 дэх хэсэгт зааснаар Дархан-Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхийн тамгын газрын дарга 2016 оны бүтэн жилийн тайлангаа шүүгч, ажилчдын нэгдсэн хурлаар тайлагнан хэлэлцүүлэв.

   

   

  Тус шүүхийн тамгын газар нь Шүүхийн тухай багц хуулийн хэрэгжилтийг чанаржуулах, шүүгч, захиргааны ажилчдын ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, мэргэшүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг орон нутгийн хэмжээнд иргэд олон нийтэд сурталчилан таниулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллалаа.

   

   

  Шүүхийн тамгын газар 2016 оны бүтэн жилийн тайлангаа хэлэлцүүлэв.

   

  Хурлын үеэр тайлантай холбогдуулан шүүгч, ажилчдаас асуусан асуултанд тамгын газрын дарга Б.Бат-Амгалан хариулт өгч, санал, санаачлагыг ирэх оны төлөвлөгөөндөө тусган ажиллахаар боллоо.

  Шүүхийн тамгын газар 2016 оны бүтэн жилийн тайлангаа хэлэлцүүлэв.

   

  Шүүхийн тамгын газар 2016 оны бүтэн жилийн тайлангаа хэлэлцүүлэв.

   


  1. Дотоодын сургалт явуулав.
  2. 2016 оны анхны шүүгч, ажилчдын нэгдсэн зөвлөгөөн боллоо.
  3. Тамгын газрын дарга нарт зориулсан сургалт эхэллээ
  4. 2015 оны 10 сарын байдлаар шүүхийн тамгын газрын ажилчдын өөрчлөлт
  5. Дархан-Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхийн Тамгын газар ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэв.