» » Шүүн таслах ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй явуулав.
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  Шүүн таслах ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй явуулав.


  Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс "Хууль сурталчлах сарын аян”-ны хүрээнд шүүхийн үйлчилгээг ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй болгох, олон нийтийн хяналтыг тогтоох нөхцлийг бүрдүүлэх, шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх зорилгыг ханган шүүн таслах ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй явуулах ажлыг Дархан-Уул аймгийн Шарын гол суманд зохион байгууллаа.

   

   

  Шүүн таслах ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй явуулав.

   

  Шүүн таслах ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй явуулав.

   

  Уг шүүх хуралдаанаар Б.Чингист холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэж, орон нутгийн 100 орчим иргэд шүүн таслах ажиллагаатай танилцаж, шүүхэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлсэн байна.

   

   

  Шүүн таслах ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй явуулав.

   

  Шарын гол суманд болсон нээлттэй шүүх хурлын үеэр Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүх, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Цагдаагийн газраас өөрсдийн үйл ажиллагааг сурталчилж гарын авлага тараан иргэдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн юм.

  Шүүн таслах ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй явуулав.

   

  Шүүн таслах ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй явуулав.

     1. “Хууль сурталчлах сарын аян” зохион байгуулагдаж байна.
  2. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” арга хэмжээнд үйл ажиллагаагаа сурталчиллаа.
  3. Орон нутгийн телевизүүдийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулав.
  4. Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа.
  5. Сум дундын 7-р шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагч