Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

   

  ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН
  АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД
  ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ
                 20_.__.__                                                                                                                         Дархан

  Өргөдөл гаргагч: ..............................аймаг\ хот\, .....................сум дүүрэг\, ....... баг\хороо\, ........ хороолол, ............................... тоотод оршин суудаг ........................ овгийн .................................................. РД:............................Утас: ...........................
  Уригдсан тал:..............................аймаг, .....................сум, ....... баг, ........ хороолол, ............................... тоотод оршин суудаг ........................овгийн .................................................. РД:............................Утас:...........................
   
  Маргааны агуулга:
  .....................................................................................................................................................................................................
  Энэ маргааныг Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.
   
   
  Хавсаргасан баримтууд
  1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  2. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
  3. Хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар
  4. Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
  5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
  Бүгд ....... хуудас баримтыг хавсаргав.
   
   
   
  Өргөдөл гаргагч:................................\ ...........................\
   
  Төрийн сан банк 190000958 дансанд 30.000 төгрөг