» » 2017.09.26-ны өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

  2017.09.26-ны өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм


  1. 10:00 цаг

  Шүүгдэгч Ж.Дашдаваа /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6-1/-т холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанархянан хэлэлцэж, шүүгдэгч Ж.Дашдаваад Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 1000 нэгжтэй тэнцэх буюу 1,000,000 төгрөгөөр төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч, шүүгч Б.Ихтамир


   

  2. 11:00 цаг

  Шүүгдэгч Н.Азжаргал, Б.Буянхишиг нарт /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2-2/-т холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанархянан хэлэлцэж, шүүгдэгч нарт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар 02 жилийн хорих ялыг тус тус оногдуулж, нээлттэй хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч, шүүгч Т.Батжаргал  1. 2017.09.06-ны өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  2. 2017.08.16--ны өдрийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2017.07.25-ны өдрийн эргүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  4. 2017.07.19-ний өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  5. 2017.06.08-ны өдрийн Эрүүгийн хэргийн тойм