» » 2017.09.28-ны Өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

  2017.09.28-ны Өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм


  1.10:00 цаг

  Шүүгдэгч М.Дарханбаатар /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6-1/-т холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанархянан хэлэлцэж, шүүгдэгч М.Дарханбаатарт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 300 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч, шүүгч Б.Ихтамир


   

   

  2. 11:30 цаг

  Шүүгдэгч Б.Цогтбаатар /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4-1/-т холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанархянан хэлэлцэж, шүүгдэгч Б.Цогтбаатарт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх буюу 450,000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Б.Ихтамир


   

   

  3. 14:30 цаг

  Шүүгдэгч Б.Амжилт /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6-1/-т холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанар хянан хэлэлцэж, шүүгдэгч Б.Амжилтад Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх буюу 450,000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Б.Ихтамир


  1. 2017.09.26-ны өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  2. 2017.08.16--ны өдрийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2017.07.19-ний өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  4. 2017.06.08-ны өдрийн Эрүүгийн хэргийн тойм
  5. 2017.4.26-ны өдрийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм