» » 2017.09.28-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

  2017.09.28-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм


  1. 09:00 цаг

  Ц.Зоригтын хүсэлттэй "Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг


   

   

  2. 09:00 цаг

  Д.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад холбогдох "Ажилд эргүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа


   

   

  3. 10:00 цаг

  "Очир Ендэрт”ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд холбогдох "Эд хөрөнгө хураасан тогтоол хүчингүй болгуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгч шүүх хуралдаанд хүрэлцэн ирээгүй учраас нэхэмжлэлийг буцааж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа


   

   

  4. 10:00 цаг

  С.Батсүхийн нэхэмжлэлтэй Л.Одончимэгт холбогдох "9,420,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа


   

   

  5. 11:00 цаг

  Д.Сонинчулууны нэхэмжлэлтэй Б.Хөтөлбаярт холбогдох "Гэм хорын хохирол 525,950 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг, шүүгч Д.Оюундарь, шүүгч З.Тунгалагмаа,


   

  6. 12:00 цаг

  Л.Баатарын нэхэмжлэлтэй Т.Сансартуяад холбогдох "Гэм хорын хохирол 600,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг, шүүгч Д.Оюундарь, шүүгч З.Тунгалагмаа


   

   

  7. 14:00 цаг

  Н.Энхбатын хүсэлттэй "Баримт бичгийн эзэмшигчээр тогтоолгох тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.


  Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

   

   

  8. 14:30 цаг

  "Голомт банк”-ны Дархан-Уул аймаг дахь салбарын нэхэмжлэлтэй "Их мориг” ХХК-д холбогдох "372,469,547 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа


   

   

  9. 14:30 цаг

  Д.Ганзоригийн нэхэмжлэлтэй Б.Насанжаргалд холбогдох "Хүүхдэд төлдөг тэтгэлэгийн хэмжээг багасгуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.9-т зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг


   

   

  10. 15:00 цаг

  "Газар капитал партнерс”ББСБ-ын нэхэмжлэлтэй Б.Мөнхдархан, Х.Батаа нарт холбогдох "4,804,823 төгрөг гаргуулах үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хэргийг түдгэлзүүлж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа


   

   

  11. 15:30 цаг

  Б.Баян-Очирын нэхэмжлэлтэй Ж.Ариунзаяад холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах тухай” иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

     1. 2017.09.26-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  2. 2017.09.06-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2017.09.05-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  4. 2017.07.19-ний өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  5. 2017.03.24-ний өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм