» » 2017.10.03--ны өдрийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

  2017.10.03--ны өдрийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм


  1. 09:00 цаг

  Б.Оюунбатын хүсэлттэй "Эрэн сурвалжлуулах” тухай хүсэлтийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч Ч.Батчимэг

  2. 09:20 цаг

  Ч.Алтанзулын хүсэлттэй "Эрэн сурвалжлуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

  3. 09:30 цаг

  М.Даваасамбуугийн хүсэлттэй "Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  4. 09:40 цаг

  Э.Улаанхүүгийн хүсэлттэй "Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

  5. 10:00 цаг

  Капитал банкны нэхэмжлэлтэй хариуцагч Дархан ханжаргалан ХХК-д холбогдох "86.424.246 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч авах хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

  6. 10:00 цаг

  Р.Саранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.Эрдэнэбаатарт холбогдох "6.750.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгов.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  7. 11:00 цаг

  Д.Дэлгэрсайханы нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.Ганхуягт холбогдох "5.250.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

  8. 14:00 цаг

  Ж.Лхагварагчаагийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Л.Цолмонгэрэлд холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд зохигчдод 2 сарын эвлэрэх хугацаа олгов.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

  9. 15:00 цаг

  Татварын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Маргац цэцэн уул ХХК-д холбогдох "21.466.833 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

  10. 15:00 цаг

  Роял гоулд ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Шарын гол ХК-д холбогдох "29.304.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

   


  1. 2017.09.14--ний өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  2. 2017.09.13--ны өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2017.09.12--ны өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  4. 2017.07.04-ний өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  5. 2017.06.21-ний өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм