» » 2018.02.12-ны өдрийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  2018.02.12-ны өдрийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм


  1.09:20 цаг

  Төрийн банкны хүсэлттэй эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь.

   

  2.09:30 цаг

  Н.Бат-Эрдэнийн хүсэлттэй " Н.Сугаржавыг эрэн сурвалжлуулах” тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

   

  3.09:40 цаг

  З.Эрдэнэцэцэгийн хүсэлттэй " төрсөн он тогтоолгох” тухай хүсэлттэй иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  4.10:00 цаг

  С.Баяртогтохын нэхэмжлэлтэй, Дулаан Шарын гол ТӨХК-д холбогдох төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь.

   

  5.11:00 цаг

  Дархан Сэлэнгийн ЦТС-н нэхэмжлэлтэй, Монбамбай ХХК-д холбогдох иргэний хэргийн нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

   

  6.12:00 цаг

  Дархан-Уул аймгийн Татварын хэлтэсийн нэхэмжлэлтэй, Хөгжлийн мөр ХХК-д холбогдох иргэний хэргийн хариуцагч зөвшөөрсөн зөвшөөрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь.

   

   

   

   


  1. 2017.11.22-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  2. 2017.09.26-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2017.5.29-ний өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  4. Дархан-Уул аймгийн сум дундын Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр
  5. Дархан-Уул аймгийн сум дундын Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм 2016 оны 11 дугаар сарын 21-ний өдөр