» » 2018.02.22-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  2018.02.22-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм


  1. 09:30 цаг

  Ч.Биндэръяагийн хүсэлттэй "Баримт бичгийн эзэмшигчээр тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  2. 09:30 цаг

  "Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан”-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч И.Амаржаргалд холбогдох "17,371,200 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

  3. 10:00 цаг

  "ДСЦТСүлжээ” ТӨХК-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч "Мон бамбай” ХХК-д холбогдох "4,944,453 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хариуцагчийн өмгөөлөгч авах хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  4. 10:30 цаг

  Л.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Д.Энхдалайд холбогдох "Хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

  5. 11:00 цаг

  А.Бадамхандын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Дархан-Уул аймаг дахь "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар”-т холбогдох "Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг хүчингүй болгуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  6. 12:00 цаг

  Л.Тунгалагийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Дархан-Уул аймаг дахь "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар”-т холбогдох "Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг хүчингүй болгуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  7. 14:00 цаг

  Б.Нямбаярын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ж.Отгонсүрэнд холбогдох "1,904,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

  8. 14:30 цаг

  Э.Саранзаяагийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Ц.Хүрэлбаатарт холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  9. 15:00 цаг

  Ч.Төмөртогоогийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч П.Сонинбилэгт холбогдох "Хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  10. 15:30 цаг

  Ц.Тунгалагийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Д.Баатарсүрэнд холбогдох "1,286,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь  1. 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хурлын тойм
  2. 2018 оны 01-р сарын 10-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2017.06.09-ний өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  4. 2017.3.16-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  5. 2017.3.15-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм