» » 2018.09.21-ний өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  2018.09.21-ний өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм


  2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

   

  1. 09:00 цаг

  Кредит монгол ББСБ-ын нэхэмжлэлтэй, Д.Энхтайван, Д.Уртнасан нарт холбогдох "12,961,196 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангав.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь.

  2.10:00 цаг

  Кредит монгол ББСБ-ын нэхэмжлэлтэй, Х.Лхагва, Ж.Болормаа нарт холбогдох "27,078,316 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа.

  3. 11:30 цаг

  Д.Борхүү нарын нэхэмжлэлтэй, Дархан Дулааны сүлжээ ТӨХК-д холбогдох "Ажилд эгүүлэн тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа.

  4. 14:30 цаг

  Б.Гончигийн нэхэмжлэлтэй, Ө.Ганчимэгт холбогдох "Хүүхдийн асрамж тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа.

  5. 15:30 цаг

  Арвайн үндэс ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Төмөрчөдөрт холбогдох "31,084,903 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа.

  6. 16:30 цаг

  Дархан-Ус суваг ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Дархан түвшин ХХК-д холбогдох "19,200,000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа.


  1. 2018.09.17-2018.09.21-ний өдрүүдэд болох Иргэний шүүх хуралдааны тов
  2. Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм 2017 оны 01 дугаар сарын 05-ны өдөр
  3. шүүх хуралдааны тойм
  4. шүүх хуралдааны тойм
  5. Дархан-Уул аймгийн сум дундын Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр