» » 2019.01.14-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  2019.01.14-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм


  09:00

  1.Ц.С-н хүсэлттэй Т.А-ыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  09:10

  2.Р.Д-н "Ажиллаж байсан байдал”-ыг тогтоолгох хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  9:20

  3.Н.С-н "Ажиллаж байсан байдал”-ыг тогтоолгох хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  09:30

  4.Т.Б хүсэлттэй М.Б хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох, эцэг тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар Т.Б М.Б-той хамтын амьдралтай байсныг тогтоож, эцэг тогтоолгох хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  10:00

  5.Худалдаа хөгжлийн банкны нэхэмжлэлтэй хариуцагч Ж.С-д холбогдох 10,052,160.69 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  10:30

  6.Б.У нэхэмжлэлтэй хариуцагч Г.М-д холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох, тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд хариуцагч ирээгүй тул нэг удаа хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  11:00

  7.Ц.Ч-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч Ч.Э-д холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох, тэтгэлэг гаргуулах, эд хөрөнгийн маргаан шийдвэрлүүлэх тухай иргэний хэргийг шинжээч томилох үндэслэлээр түдгэлзүүлэв

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  11:30

  8.Д.Ж-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.С-д холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох, тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  1. 2019.01.08-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм9
  2. 2018.11.29-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2018.05.03-ны өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  4. 2018.02.07-ны өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  5. 2017.03.27-ны өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм