» » 2019.03.07-нs өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  2019.03.07-нs өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм


  1. 09:30 цаг

  Д.Тунгалагийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Т.Баттөмөрт холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийн хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

  2. 10:00 цаг

  Мобиком корпораци ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Дулаан шарын гол ХК-нд холбогдох "1.216.396 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийн хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  3. 10:30 минут

  Нефть хангамжийн салбарын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Б.Болдсайханд холбогдох "150.338.800 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийн хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

  4. 13:30 минут

  Б.Мягмаржавын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Н.Ганбаярт холбогдох "тээврийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах гэрээг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах тухай үндсэн нэхэмжлэлийн шаардлагатай, 47.500.000 төгрөг гаргуулах тухай сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийн хянан хэлэлцээд үндсэн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож, сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  5. 14:30 минут

  Худалдаа хөгжлийн банкны нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Т.Сугар, Д.Халиун нарт холбогдох "16.285.874.05 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийн хянан хэлэлцээд зохигчид эвлэрүүлэх арга хэмжээ авахаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа,

   


  1. 2019.03.04-ний өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  2. 2019.02.20-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2019.02.19-ний өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  4. 2019.02.18-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  5. 2019.01.24-ний өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм