» » 2019.03.11-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн тамгын газар

  2019.03.11-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм


  09:00

  1. С.Р-ийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  09:20

  2.Н-ийн хүсэлттэй хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  09:30

  3. Д.С-ын хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

  10:00

  4. Х.Н-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч М.Д, И.Э нарт холбогдох иргэний хэрэгт Шүүгчийн захирамжид гаргасан гомдлыг хянан хэлэлцээд тус шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгож шийдвэрлэв

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа, шүүгч З.Тунгалагмаа, шүүгч Л.Энхтайван

  10:30

  5. Төрийн банк ХХК-ийн гомдолтой Шүүгчийн захирамжид гарсан гомдол хэлэлцэх тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар гомдол гаргагчийн гомдлыг хангахаас татгалзав.

  Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа, шүүгч Д.Алтантуяа, шүүгч Д.Оюундарь

  11:30

  6. Г.Г-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Ө.Т-д холбогдох 3,260,400 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг хариуцагийн өмгөөлөгч авах хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулав

  Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа


  1. 2019.03.06-ны өдрийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм
  2. 2019.01.10-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм
  3. 2018.12.12-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм
  4. 2018.11.29-ны Иргэний хэргийн шүүхийн шүүх хуралдааны тойм
  5. 2018.06.11-ний өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм