2019 оны 02 сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт, ажил үйлчилгээ