Шүүхийн байрны гаднах орчноо цэвэрлэв

“Хог хаягдлын тухай хууль”-д зааснаар иргэн, аж ахуйн нэгж нь байгууллагын хог хаягдал, цас, мөсийг хариуцан цэвэрлэх үүрэгтэй байдаг.

Нийгмийн хариуцлага болон өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд тус шүүхийн нийт ажилтнууд 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр шүүхийн байрны ойр орчим дахь шарлаж хатсан өвс, навчийг түүж цэвэрлэв.

Өмнө нь

Дараа нь

Өмнө нь

Дараа нь

Өмнө нь

Дараа нь