Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн 8 дугаар сарын мэдээ