1. 09:30 цаг

Н.Ч-ийн нэхэмжлэлтэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийн хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

2. 09:45 цаг

Д.Ө-ийн нэхэмжлэлтэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийн хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

3. 10:30 цаг

Т.Э-ийн нэхэмжлэлтэй, Г.Д-т холбогдох “7.300.000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаа нэмэгдүүлсэн тул шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч М.Оюунцэцэг

4. 11:00 цаг

Д.Б-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч ЛИ ХХК, О.Б нарт холбогдох “Хүчин төгөлдөр бус хэлцлийн үр дагавар арилгуулах, ЛИ ХХК, О.Б нарын хооронд 2015 оны 6 сарын 10 өдөр байгуулагдсан зээлийн барьцааны гэрээний улсын бүртгэлийг хүчингүй болгуулах тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагч шүүгчээс татгалзсан тул татгалзлыг шийдвэрлэх хүртлэх хугацаагаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь