2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

1. 10:00 цаг

Шүүгдэгч Н.Батдоржид холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 2.8 дахь хэсэгт заасан Эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Н.Батдоржид Эрүүгийн хуулийн тусгай 10.1 дүгээр зүйлийн 2.8 дахь хэсэгт заасан гэм буруутайд тооцож, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 2.8 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгчид 19 жил 1 сар 10 хоногийн хугацаагаар хорих ял оногдуулав.

Даргалагч шүүгч Б.Ихтамир

2. 14:00 цаг

Шүүгдэгч М.Тайванбаатарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан Эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүгдэгч М.Тайванбаатарыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэм буруутайд тооцож, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 320 цагийн хугацаагаар хорих ял оногдуулав.

Даргалагч шүүгч Г.Гэрэлт-Од

3. 15:00 цаг

Шүүгдэгч Д.Батсайханд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан Эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Д.Батсайханыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэм буруутайд тооцож, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 1 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулав.

Даргалагч шүүгч Г.Гэрэлт-Од