Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-06-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шилдэг баг шалгарууллаа

“Монголын шүүхийн захиргааны ажилтны холбоо”-ны Дархан салбар болон Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газартай хамтран байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг багуудад хуваарилан гүйцэтгэх ажил үйлчилгээг шинэлэг

Огноо: 2020-06-11  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДЛАА

Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газраас “Гос Хот” өрхийн эмнэлэгтэй хамтран Эрүүл мэндийн тухай хуульд заасны дагуу 2020 оны 06 дугара сарын 10-ны өдөр нийт шүүгч, ажилчдын эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор элэгний В,С виурс, түр

Огноо: 2020-06-11  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХЭД БАЯРЛАЛАА

Тус ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн “Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоо” ТББ-ын тэргүүн иргэн З.Зоригоохүү нь Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүх нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд өөрийн байрны орох гарах гарцыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж стандарт

Огноо: 2020-06-11  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ИРГЭН БҮР ТАВ ТУХТАЙ НИЙГЭМД АМЬДРАХ ЁСТОЙ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд “Шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байна. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд түүний эрх, үүр

Огноо: 2020-06-10  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн соёл ба харилцаа хандлага

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч О.Нарангэрэл сургалт зохион байгууллаа.