Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-12-06  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга сургалт хийлээ.

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 1-5 дугаар багийн иргэдэд “Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай” хууль болон холбогдох журам, ажиллагааны талаар танилцуулга сургалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулав.

Огноо: 2019-12-06  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Бие хамгаалах тусгай хэрэгслийг хэрэглэх талаар сургалт хийв.

Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагч ахлах дэслэгч Г.Анхбаяр нь “Бие хамгаалах нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг хэрхэн ашиглах, хадгалах, биеэ хамгаалах” сэдвээр Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн

Огноо: 2019-11-28  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд хамгааллын өрөөг шинэчлэн байгууллаа.

Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхээс гэмт хэргийн улмаас хохирсон болон бусад байдлаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож буй хүүхдийн эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэн эдлүүлэх, тэдний нэр төр, бие махбодь, сэтгэл санааны х

Огноо: 2019-11-28  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Оюутнуудын хуулийн мэдлэгийг нэмэгдүүллээ.

Дархан-Уул аймгийн “Дархан өргөө Политехникийн коллежийн хүсэлтийн дагуу “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн чиглэлээр сургалт орлоо.

Огноо: 2019-10-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцов

Дархан сумын 5, 15 дугаар багуудаас санаачлан “Good neighbors” олон улсын байгууллагатай хамтран 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр 5 дугаар багийн төвд, 24-ний өдөр 15 дугаар багийн төвд тус тус зохион байгуулсан “Амгалан өрх”, “Хөдөлмөрийн өдөрлөг” а