Шүүхийн захиргааны албан хаагчид

Нэрс

Албан тушаал

Утас

Өрөөний дугаар

1

Э.Одончимэг

ШЗБХМ

99337553

212

2

Г.Батболд

МЛМ

99074707

101

3

Э.Дарханбаяр

МТМ

99068245

112

4

З:Мөнхтүвшин

Эвлэрүүлэн зуучлагч

99265353

103

5

Д.Наранцэцэг

Эвлэрүүлэн зуучлагч

99028907

104

6

Б.Болормаа

Нягтлан бодогч

99044061

111

7

Ж.Отгончимэг

Шүүгчийн туслах

99892978

209

8

Н.Дэлгэрнаран

Шүүгчийн туслах

99377982

209

9

Ө.Ягаанцэцэг

Шүүгчийн туслах

99444310

209

10

А.Банзрагч

Шүүгчийн туслах

99833174

209

11

Г.Билгүүн

Шүүгчийн туслах

99382833

201

12

Г.Дашдаваа

Шүүгчийн туслах

90005508

201

13

Э.Шүрэнчимэг

Шүүгчийн туслах

99632530

-

14

Д.Баярмаа

Шүүгчийн туслах

99373746

210

15

Г.Тогтох

Шүүгчийн туслах

99042173

209

16

Б.Эрдэнэцогт

Шүүгчийн туслах

99148070

210

17

Б.Гоомарал

Шүүгчийн туслах

90127712

210

18

Б.Тэмүүжин

ШХНБД

94241939

112

19

Ц.Ганхуяг

ШХНБД

96556664

112

20

Д.Адъяа

ШХНБД

99675887

112

21

Б.Нандинцэцэг

ШХНБД

99147178

209

22

М.Алтантуяа

ШХНБД

99672299

109

23

Э.Ундрам

ШХНБД

80009092

109

24

Д.Баярсүрэн

Нярав

99938777

110

25

М.Мөнхбат

ЭЗТуслах

94965656

101

26

Б.Түвшинжаргал

АБХЭ

99407979

211

27

Г.Ганзул

ТГБХ

99814183

211

28

Б.Мөнхдөл

Жолооч

99881619

-

29

Х.Гансүх

Жолооч

99397299

-

30

С.Отгончимэг

Бичиг хүргэгч

99152032

-

31

Д.Энхтүвшин

Бичиг хүргэгч

99733320

-

32

Б.Баянбүрд

Сантехникч

94620347

-

33

С.Тунгалаг

Үйлчлэгч

99923434

-

34

Б.Дэлгэрмаа

Үйлчлэгч

95419962

-