Түүхэн товчоо

Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газар