Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-10-22  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр гарсан дүрэм журмыг судлан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан ээлжит дотоодын сургалтаа 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуула

Огноо: 2019-10-22  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн байрны гаднах орчноо цэвэрлэв

“Хог хаягдлын тухай хууль”-д зааснаар иргэн, аж ахуйн нэгж нь байгууллагын хог хаягдал, цас, мөсийг хариуцан цэвэрлэх үүрэгтэй байдаг.

Огноо: 2019-10-18  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ээлжит дотоодын сургалтаа 2019 оны 10 сарын 17-нд зохион байгуулав.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.