Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-10-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцов

Дархан сумын 5, 15 дугаар багуудаас санаачлан “Good neighbors” олон улсын байгууллагатай хамтран 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр 5 дугаар багийн төвд, 24-ний өдөр 15 дугаар багийн төвд тус тус зохион байгуулсан “Амгалан өрх”, “Хөдөлмөрийн өдөрлөг” а

Огноо: 2019-10-22  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр гарсан дүрэм журмыг судлан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан ээлжит дотоодын сургалтаа 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуула

Огноо: 2019-10-22  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн байрны гаднах орчноо цэвэрлэв

“Хог хаягдлын тухай хууль”-д зааснаар иргэн, аж ахуйн нэгж нь байгууллагын хог хаягдал, цас, мөсийг хариуцан цэвэрлэх үүрэгтэй байдаг.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.