Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-08-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан ээлжит дотоодын сургалтаа 2019.08.15-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү сургалтыг Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Нарантуяа удирдан “Захиргааны эрх зүйн бодлого бодох арг

Огноо: 2019-08-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан “Хууль хэрэглээний чадвар хөгжүүлэх багц сургалт” хөтөлбөрийн хүрээнд ээлжит дотоодын сургалтаа 2019.08.14-ний өдөр зохион байгуулав.

Огноо: 2019-08-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Тус шүүхийн тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Хууль хэрэглээний чадвар хөгжүүлэх багц сургалт” хөтөлбөрийн хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан ээлжит дотоодын сургалтаа 2019.08.01-ний өдөр зохион байгуулав.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.