Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-10-22  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн байрны гаднах орчноо цэвэрлэв

“Хог хаягдлын тухай хууль”-д зааснаар иргэн, аж ахуйн нэгж нь байгууллагын хог хаягдал, цас, мөсийг хариуцан цэвэрлэх үүрэгтэй байдаг.

Огноо: 2019-10-22  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр гарсан дүрэм журмыг судлан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан ээлжит дотоодын сургалтаа 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуула

Огноо: 2019-10-18  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ээлжит дотоодын сургалтаа 2019 оны 10 сарын 17-нд зохион байгуулав.

Огноо: 2019-09-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр гарсан дүрэм журмыг судлан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2019 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр дотоодын сургалт зохион байгуулав.

Огноо: 2019-09-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Үе үеийн ахмадуудаа хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүллээ

Ахмадын баярыг угтан Дархан-Уул аймаг дахь шүүхийн үе үеийн ахмад буурлуудаа 2019 оны 09 сарын 23-ны өдөр хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүллээ.