Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-08-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан ээлжит дотоодын сургалтаа 2019.08.15-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү сургалтыг Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Нарантуяа удирдан “Захиргааны эрх зүйн бодлого бодох арг

Огноо: 2019-08-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан “Хууль хэрэглээний чадвар хөгжүүлэх багц сургалт” хөтөлбөрийн хүрээнд ээлжит дотоодын сургалтаа 2019.08.14-ний өдөр зохион байгуулав.

Огноо: 2019-08-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Тус шүүхийн тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Хууль хэрэглээний чадвар хөгжүүлэх багц сургалт” хөтөлбөрийн хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан ээлжит дотоодын сургалтаа 2019.08.01-ний өдөр зохион байгуулав.

Огноо: 2019-07-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“Шүүхийн захиргааны ажилтан бэлтгэх” сургалтад урьж байна

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-тэй хамтран "ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ” сургалтыг 2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд танхимын болон дадлага ажлын хосолсон хэлбэрээ

Огноо: 2019-06-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүн таслах ажиллагааны болон тамгын газрын үйл ажиллагааны хагас жилийн тайлангаа хэлэлцүүллээ

Шүүн таслах ажиллагааны хагас жилийн тайлан, мэдээ гарсантай холбогдуулан нийт шүүгч, ажилтны 2019 оны 06 сарын 26-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар тайлагнан хэлэлцүүлэв.