Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн танилцуулга

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

ШҮҮГЧ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 

   Ерөнхий шүүгч Т.Жавхлантөгс

2008-2010 онд Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах

2010 онд Улсын Дээд шүүхэд жижүүр, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

2010-2011 онд Улсын Дээд шүүхэд шинжээч

2011-2017 онд Улсын Дээд шүүхэд шүүгчийн туслах

2017 онд Монголын Хуульчдын холбоонд өмгөөлөгч

2017-2018 онд Ховд аймгийн Прокурорын газарт хяналтын прокурор

2018-2020 онд Сүхбаатар дүүргийн Прокурорын газарт хяналтын прокурор

2020-2021 онд Сүхбаатар дүүргийн Прокурорын газарт ахлах прокурор

2021-2024 онд Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч 

2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

     Шүүгч З.Тунгалагмаа

2006-2013 онд Дархан-Уул аймгийн шүүхийн тамгын хэлтэст шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2013-2015 онд Сум дундын 7 дугаар шүүхэд шүүгч

2015-2021 онд Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч

2021-2024 онд Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

2024 оны 03 дугаар сарын 01-ээс Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

       Шүүгч Д.Алтантуяа

2002-2004 онд Сэлэнгэ аймгийн шүүхэд бичээч

2004 онд Хөтөл дэх сум дундын шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2004-2005 онд Сэлэнгэ аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2005-2007 онд Сум дундын 1-р шүүхэд Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

2007-2012 онд Сум дундын 1-р шүүхэд шүүгчийн туслах

2012-2013 онд Дорноговь аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхэд шүүгч

2013-2015 онд Сум дундын 7 дугаар шүүхэд шүүгч

2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс хойш Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.   

       Шүүгч М.Оюунцэцэг

2004-2005 онд Дархан-Уул аймгийн шүүхэд архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

2005-2014 онд Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2014-2015 онд Дархан-Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхэд шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрөөс хойш Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

         Шүүгч Б.Номин

2013 оны 6 сараас 2013 оны 12 сар хүртэл М-Ойл групп ХХК Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэст гэрээний мэргэжилтэн

2015оны 1 сараас 2019 оны 7 сар хүртэл Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газарт шүүгчийн туслах 

2019 оны 7 сараас 2023 оны 07 сар хүртэл Ти Би групп ХХК-д захиргааны хэлтэст хуульч

2023 оны 7 сарын 18-ны өдрөөс хойш Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.