Албан тушаалын тодорхойлолт

 ШҮҮХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ДАРГА         ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ   (ЭРҮҮ)                                  ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ   (ИРГЭН)              

  

   МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН               МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН             ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ                                 ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИЙН ТУСЛАХ

             АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ                                                    НЯРАВ                                                             АРХИВЫН ЭРХЛЭГЧ                                        НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

                     БИЧИГ ХҮРГЭГЧ                                                 САНТЕХНИКИЙН МЕХАНИК                                                   ЖОЛООЧ                                                                          ҮЙЛЧЛЭГЧ