-1

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас мэдээлэл хийлээ.

2024-06-13    |   455

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас иргэдийн ажилласан байдал, нийгмийн даатгалын сангаас олгодог тэтгэвэр, тэтгэмжтэй холбоотой хүсэлт, нэхэмжлэлийг шүүх хүлээн авч шийдвэрлэхдээ нотлох баримтыг үнэлэхэд  анхаарч ажиллах талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч цаашид хамтран ажиллах чиглэлээр санал солилцлоо.

 

. . .