-1

“Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах” сургалтыг зохион байгууллаа.

2024-05-21    |   384

“Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах” сургалтыг зохион байгууллаа.

Төрийн албаны зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Лхагважаргал “Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, нийт шүүхийн захиргааны ажилтнууд хамрагдлаа.

Тус сургалтаар Төрийн албаны тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт, Төрийн албан хаагчид ногдуулах хууль зүйн хариуцлага, Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаан дахь зохицуулалтын хэлбэрүүд гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд нийт шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдад сургалт өгч, ажилчдын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.

Бидний хүсэлтийг хүлээн авч, сургалт явуулсан Төрийн албаны зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Лхагважаргал танд талархал илэрхийлж, ажлын амжилт хүсье.

 

. . .