-1

Шүүх хуульчийн “Про боно” өдөрлөгт оролцлоо

2024-05-21    |   415

Хуульчийн Про боно арга хэмжээг Монголын хуульчдын холбооноос санаачлан жил бүрийн 05 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулдаг бөгөөд энэхүү өдөрлөгт тус шүүхийн Тамгын газраас хамтран оролцож иргэд, байгууллагад мэдээлэл хүргэж, “Иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл” судалгааг мэдээлэл авсан 24 иргэнээс авлаа.

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

. . .